project
►News     ►School facts     ►About project     ►Video presentation

NEWS

Poď si zabehať

Vstúpili sme do tretieho, posledného roku projektu Erazmus +. Venujeme sa téme doprava budúcnosti. Doteraz sme sa zúčastnili mnohých zaujímavých podujatí. V októbri sme zorganizovali športový poldeň pod názvom Poď si zabehať. Žiaci celej školy prišli v športovom odeve na bicykloch, kolieskových korčuliach či kolobežkách. Tí, čo nemali žiaden zo spomínaných dopravných prostriedkov prišli na najspoľahlivejšom prostriedku, na vlastných nohách. Žiaci prvého stupňa, ktorí nemali žiadny dopravný prostriedok si zabehli trasu od školy po Hečkovej ulici, na Školskú ulicu a späť do školy. Trasa merala 1 km. Po príchode do školy sme sa vymenili, cyklisti zajazdili tú istú trasu na bicykli. Žiaci druhého stupňa absolvovali rovnaké disciplíny, ale o 1 km dlhšiu trasu. Z Hečkovej ulice išli smerom po aleji na Mierovú ulicu a vrátili sa Školskou ulicou. Niektorým sa disciplíny tak zapáčili, že ich obehli a odjazdili dvakrát. Tí, ktorí si priniesli korčule a kolobežky, jazdili na nich po asfaltovom ihrisku po vyznačenej trase. Vytrvalí športovci urobili po vyznačenej dráhe viac ako 50 okruhov. Poslednou disciplínou, ktorá prebiehala súčasne s ostatnými bol štafetový beh na bežeckej trati. Hoci vonku bola hmla a slnečné lúče sa len veľmi pomaly predierali cez husté mraky, akcia mala obrovský úspech u všetkých. Radi by sme takúto akciu zorganizovali aj v budúcnosti, v každom ročnom období s dopravnými prostriedkami podľa počasia. Touto akciou sme urobili niečo pre zdravie detí, ale aj prostredia. Ráno nestálo toľko áut pred školou ako po iné dni a tak sme dýchali lepší vzduch. Deti prišli do školy na detských dopravných prostriedkoch, čím naštartovali svoje telo k lepším výkonom. Športové výkony povzbudili deti, tie sa navzájom povzbudzovali a obdivovali. Dokázali sme, že športovať sa dá za každého počasia.
logo
.

Plavecká štafeta

Plávanie je obľúbená pohybová činnosť detí. Naši žiaci prvého stupňa sa každý rok zúčastňujú plaveckého kurzu. Jednou z projektových úloh na tento rok je plavecká štafeta. Naši žiaci z tretieho a štvrtého ročníka absolvovali túto štafetu v mesiaci január. Hoci vonku bola teplota hlboko pod bod mrazu, ani to neodradilo žiakov, s chuťou skočili do bazéna a plávali čo im sily stačili. Tu sú výsledky.
logo
.

Zimné aktivity

logo
Peknou tradíciou sa stal lyžiarsky výcvikový kurz na Donovaloch. Už niekoľko rokov navštevujú v rámci telesnej výchovy naši žiaci toto známe lyžiarske stredisko. Bielou perinou zasypané Donovaly ponúkli žiakom výborné podmienky na lyžovanie a snowbordovanie. Tí, ktorí sa nevedeli lyžovať sa naučili a tí, ktorí sa vedeli lyžovať, tí sa zdokonalili a zvládli aj strmý svah Nová Hoľa. Každý večer absolvovali vychádzky do blízkych miest a dediniek. Týždeň aktívneho pohybu priniesol žiakom radosť a prospel aj ich zdraviu.
Sneh a mráz využívali aj mladší žiaci. Na školskom dvore sa každý deň spúšťali na sánkach, lopate, či igelitovom vreci. Keď bol sneh mokrý, postavili snehuliakov, gule, či iglu. Obľúbenou činnosťou najmä starších žiakov bolo guľovanie. Po zvonení čakali pred vchodom chlapci a len čo sa zjavili dievčatá, už sa začala snehová vojna. Takáto tuhá zima bola pred tridsiatimi rokmi a sme radi, že ju zažili aj naše deti. Silný a dlhý mráz, ktorý nám pani zima pripravila využili deti na korčuľovanie. Na miestnom futbalovom ihrisku pracovníci obce napustili vodou bočné betónové ihrisko. Voda zamrzla za jednu noc a z tejto zamrznutej plochy sa každý deň do večerných hodín ozýval krik a šantenie detí. Chlapci hrali hokej, dievčatá sa hrali na krasokorčuliarky. Plochu sme využívali aj na hodinách telesnej výchovy. Korčuľovanie nepatrí dnes k bežným športovým činnostiam, ktoré žiaci ovládajú a tak sa tešili dlhý mesiac z ľadu a využívali ho každý deň. Možno to bol podnet na zamyslenie stať sa hokejistom. logo
.

Jesenné aktivity

logo
Jedným z cieľov tohto roku v projekte Erazmus sú aktivity detí v každom ročnom období. V jesenných mesiacoch sme sa dlho tešili slnečným lúčom a využili sme ich. Menšie deti sa zúčastnili výstupu na vrch Marhát. Túra nie je veľmi náročná, ale mladším žiakom vyskúšala sily.
Výstup nakoniec zvládli, vyliezli na rozhľadňu, pokochali sa krásnym výhľadom na okolitú krajinu a opiekli si mäsové výrobky, ktoré si každý priniesol z domu. Deti sa vrátili unavené, ale s dobrým pocitom a krásnym zážitkom. Naša škola sa nachádza v peknom, zelenom areáli, plnom stromov. Na jeseň stromy zhadzujú svoje šaty v podobe listov. Od malých až po veľkých žiakov každý zobral do rúk hrable a pohrabal opadané lístie. Z listov urobili veľké kopce, ktoré čakali na odvoz. Malé deti sa do hŕb z lístia hádzali, skákali, tešili sa. Túto aktivitu sme robili s deťmi po celý čas padania listov, až zostal park čistý a upravený. K jeseni patrí vietor. Na hodinách výtvarnej výchovy, či v školskom klube detí si naši žiaci zhotovili krásnych, farebných šarkanov v podobe rôznych tvárí známych rozprávkových, či filmových postáv. Čakali sme na vhodné čiže veterné počasie a už hneď ako sa dalo sa deti vybrali na školský dvor a svojich „vtákov“ púšťali vysoko do nebies. Obloha hýrila všetkými farbami, deti sa predbiehali, komu vyletí vyššie.
.

Slovenskí vynálezcovia


Vyhodnotenie dotazníka


Autumn activities

logo
Pupils from our school like sports and move. In October we had an event called „By bike to school“. Two weeks pupils rode a bike to school. During these weeks pupils came to school during sunny, windy, rainy days. It was very good for everybody. We will repeat this activite on spring.
Children from 6 to 11 were on top our biggest hill around our village. It´s name is Marhat. About forty children took their bags with lunch, drinks and they start out. Sun was shining, children singed songs, talked and laughed. We returned in the evening. We were tired and happy. It was beautiful day. Around our school there are a lot of trees. Many trees lose their leaves in autumn. Every pupils took rake(hrable) and raked leaves. Then children jumped into leaves. It was funny. On the next day older pupils picked up leaves on the car and our caretaker (školník) took away. Children like kite. Pupils made kites on art. Kites were funny, coloured, big, small, but everything were nice. Then we waited on windy. One day was big and strong windy. All afternoon we flew a kites on playground. Some flew very high, some flew away because the cords (špagátiky) were thin and riped(roztrhnúť). Where they flew? We don´t know. In Germany, Sweden, Italy, Czech republic, maybe.
.

Projects´day

On 19th of February there was project´s day in our school. At first, we gathered in school hall, where we sang a project song, reviewed project words.
logo
Then the older pupils prepared presentations about foreign countries which are in project. We saw history and present places and transport in these presentations.
logo
Older pupils prepared crosswords, colouring pages, interesting activities for younger pupils.
logo
Everybody built and drew means of transport and we played pexeso with pictures of inventions and inventors. It was interesting day for every pupil and teacher too.
.

Náš projekt

logo Týmto žiacky orientovaným projektom chceme otvoriť oči našim deťom a byť pripravení na cestovanie v Európe. Spájame preto historické fakty s praktickými skúsenosťami.
Pomocou nápadov a projektových aktivít chceme rozvinúť vedomosti žiakov týkajúce sa vynálezov, vynálezcov, dobových možností cestovania a pomôcť im tak pochopiť spôsoby cestovania v minulosti.
Základné činnosti vykonávané v materinskom jazyku (čítanie, písanie, popis – rozprávanie) a špeciálne zručnosti (umenie a dizajn) budú interdisciplinárne použité v rámci tejto Európskej témy. Taktiež chceme porovnať naše krajiny v rámci možností presúvania sa, cestovania; chceme sem zahrnúť i problematiku dochádzky za vzdelaním do škôl a škôlok v susedných obciach.
Deti budú spoznávať dôležitosť dopravy v miestach ich bydliska a vymenia si skúsenosti a poznatky so svojim Európskymi partnermi. Získajú tak ucelený pohľad na rôzne možnosti prepravy v rôznych krajinách Európy.
Prepojením vedomostí z histórie so súčasným stavom vecí sa pokúsime podnietiť kreatívne myslenie našich žiakov – nápady týkajúce sa možností prepravy v budúcnosti v rámci Európy. Túto problematiku budeme prepájať s environmentálnymi riešeniami a nápadmi pre handicapovaných. Získaním informácií o možnostiach pre postihnuté deti uvidíme, koľko sa môžeme od seba navzájom naučiť. Tieto poznatky budú zozbierané a použité v talianskej škole.
Jedným z cieľov projektu je lepšie porozumenie spôsobov prepravy naprieč storočiami a podpora inovatívneho myslenia žiakov na základe nadobudnutých vedomostí. Rozvoj praktických schopností a zručností bude prispôsobený veku detí v školách a škôlkach. Pôjde o stavanie a zostavovanie modelov a konštrukcií z rôznych dostupných materiálov.
Pokúsime sa taktiež zatraktívniť technické vzdelanie v rovnakej rovine pre dievčatá a chlapcov, nakoľko tieto vedomosti sú veľmi potrebné pre budúcu voľbu povolania.
Tímový duch a pracovné danosti na medzinárodnej úrovni sú nevyhnutné pre kariéru v medzinárodnom prostredí európskeho obchodu a podnikania a súčasné deti na ne musia byť pripravené.
Významným cieľom tohto projektu je dať deťom šancu cestovať po Európe a stretnúť svojich zahraničných partnerov v táboroch a počas menších výmen skupín žiakov. Tieto stretnutia budú slúžiť na výmenu vedomostí, precvičenie jazykových schopností a pripravia deti na rolu Európskych občanov, podporiť chuť na celoživotné vzdelávanie a odniesť si z projektu pozitívnu skúsenosť do dospelosti. Taktiež hodiny s učiteľmi z partnerských krajín budú mať dobrý vplyv na lepšie pochopenie európskej komunity. Projektoví partneri pochádzajú z krajín (Nemecko, Česká Republika, Slovensko, Taliansko, Švédsko) s rôznym historickým a geografickým pozadím a možnosťami prepravy, preto bolo dôležité preniesť tento projekt na medzinárodnú úroveň.
.

Základná škola s materskou školou Radošina

Located:in Ponitrie - southwest of Slovakia
in the village Radošina, 23 km southwest from Topoľčany
Type:public school
grade 1-9 (children from 6-15 years)
pupils come from villages Radošina, Behynce and Bzince
Classes:9(2015/16)
Pupils:175(2015/16)
Teachers:12 + 2 teachers at the after school care(2015/16)
Lessons:Monday - Friday, 7.55-13.05, after school care 7,30-16.00
Nursery school
Pupils:67
Teachers:5
Lessons:Monday - Friday, 7.00-16.00
Contact:ZŠ s MŠ Radošina
Kpt. Nálepku 13
956 05 Radošina
Phone:+421385398228
Email:zsradosina@zoznam.sk
Homepage:http://www.zsradosina.edu.sk/

School presentation