project
►News     ►School facts     ►About project     ►Video presentation

NEWS

Projektové setkání na Slovensku


Projektové dny


Sledgehockey


Crazy games


April Meeting Evaluation


Questionnaire about travelling


Autumn race


Hodnocení setkání v Německu


Výstava Titanic – lodní doprava počátku 20. století

V červnu se žáci 9. ročníku v rámci projektu Erasmus + zúčastnili výstavy TITANIC v Praze. Tato světová výstava jim přiblížila nejen konkrétní příběhy mnoha cestujících na Titaniku, ale také období technických objevů počátku 20. století v Evropě i ve světě. Mezi exponáty byly části vybavení lodi, kusy nábytku, porcelán a mnoho osobních předmětů cestujících.
logo
Žáci si výstavu procházeli sami, k dispozici měli ovladače, jejichž prostřednictvím se v určitém úseku dozvěděli zajímavosti a informace k dané expozici. Měli u sebe lodní lístek a na konci si mohli podle seznamu zjistit, zda plavbu přežili. Osobní předměty nebo vylovené věci byly vystaveny ve vitrínách. Žáci si prohlédli vodotěsné dveře, sáhli na skutečný ledovec. Součástí výstavy byl i model lodi. Mohli vstoupit také na příď a připomenout si slavnou filmovou scénu.
logo
Účelem návštěvy výstavy bylo seznámit se s obdobím vývoje dopravy, kdy při přepravě cestujících na velké vzdálenosti, přes oceán, ale třeba i v Evropě, byla hojně využívána lodní doprava.
logo
Titanic byl ve své době největším osobním parníkem světa. Byl určen pro převoz cestujících, ale také pošty mezi Evropou a Severní Amerikou.
.

Doprava a čeští vynálezci


Výměna žákú


Vyhodnocení tábora v ČR


Report z tábora v ČR


Pozvánka na tábor v ČR


Transport in the past

logo
18 December 2015 was a special ERASMUS PROJECT DAY in our school. We met in the school gym to have A PRESENTATION about the transport and movement in the past.
At the beginning we were singing a project song and then each class (1 - 9) showed us the chronological development of different means of transport.
logo
The class 1 represented the period where people were only walking. The class 2 went on with horses and carriages, class 3-boats, class 4-bikes, class 5-trains, class 6-trolley buses, class 7-cars, class 8-planes, class 9-motorcycles.
logo
logo
The presentations were very interesting with a lot of models, costumes, songs, rhymes and especially lots of historical facts.
We learned about different historic vehicles.
logo
Finally we made a time line to see how time and historical background influnced the transport, to understand and feel the history.
We learnt a lot not only during this day but also while preparing for it. The pupils and teachers have done a great job.
logo
.

Legionary train came to our region

logo
On 12 November 2015 our pupils (class 4 and class 8) participated in unique event. The legionary train stopped in Zlín railway station and the pupils had a chance to learn more about this special train and about the life of Czech soldiers abroad.
logo
The pupils have learnt both about the train movement, its equipment, possibilities, distances and also about the historical background of this time.
.

Náš projekt

logo Tímto projektem orientovaným na žáky chceme otevřít našim dětem mysl, aby byly připravené na cestování v Evropě. Proto spojujeme historická fakta s praktickými zkušenostmi.
Pomocí projektových aktivit chceme rozvinout vědomosti žáků týkající se vynálezů, vynálezců, dobových možností cestování a napomoci jim tak pochopit způsoby cestování v minulosti.
Základní činnosti vykonávané v mateřském jazyce (čtení, psaní, popis) a speciální dovednosti (umění, design) budou interdisciplinárně použity v rámci tohoto evropského tématu. Taktéž chceme porovnat naše partnerské země v oblasti možností cestování, zahrnout i problematiku způsobů dopravy do škol a školek ze sousedních vesnic. Děti budou poznávat důležitost dopravy v místech bydliště a vymění si poznatky se svými evropskými partnery. Získají tak ucelený pohled na různé možnosti přepravy osob v různých evropských zemích.
Propojením vědomostí z historie se současnou situací se pokusíme podnítit kreativní myšlení našich žáků - nápady týkající se možností přepravy v budoucnosti v rámci Evropy. Tuto problematiku budeme vnímat v souvislosti s ochranou životního prostředí a s ohledem na handicapované osoby.
Jedním z cílů projektu je lepší porozumění způsobů přepravy a dopravy napříč stoletími a podpora inovativního myšlení žáků na základě získaných vědomostí. Rozvoj praktických schopností a zručností bude přizpůsobený věku dětí ve školách a mateřských školkách, především půjde o stavbu modelů a konstrukcí z různých dostupných materiálů.
Pokusíme se taktéž zatraktivnit technické vzdělání na stejnou úroveň pro děvčata a chlapce i v souvislosti s potřebou pro volbu budoucího povolání.
Týmový duch a pracovní kompetence na mezinárodní úrovni jsou nevyhnutelné pro kariéru v prostředí evropského obchodu a podnikání, a tak chceme i k tomuto děti vést.
Významným cílem našeho projektu je dát dětem šanci cestovat po Evropě a setkat se se svými zahraničními partnery prostřednictvím mezinárodních táborů a studijních návštěv. Tato setkání budou sloužit k výměně zkušeností, procvičení jazykových schopností a přípravě dětí na roli evropských občanů, uvědomění si nutnosti celoživotního vzdělávání a nabyté pozitivní zkušenosti aplikovat dále i v dospělosti. Taktéž výuka s učiteli z partnerských škol bude mít dobrý vliv na lepší pochopení evropské komunity. Partnerské školy pocházejí ze zemí (Německo, Česká republika, Slovensko, Itálie, Švédsko) s různým historickým a geografickým zázemím a možnostmi dopravy, a proto je důležité povznést tento projekt na mezinárodní úroveň.
.

Základní škola Velký Ořechov

Name:Základní škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace
Location:in the village Velký Ořechov, Zlín region
south-east Moravia, Zlín region
Type:public school
grade 1- 9 (children from 6 - 15 years)
pupils come from 8 different surrounding villages
Classes:9 + 1 after school care class2015/2016
Pupils:1432015/2016
Teachers:132015/2016
Lessons:Monday - Friday, 7.25 -12.55 / 14.15, after school care 11. 05 -15.35
Specials:programme "The Growth of Human Life" with the support of learning foreign languages, literacy and science
Contact:Základní škola Velký Ořechov
Velký Ořechov 124
763 07
Phone/fax:+420 737 632 369
E-mail:info@zsvelkyorechov.cz
Homepage:www.zsvelkyorechov.cz
Kindergarden:
Name:Mateřská škola Velký Ořechov, okres Zlín, příspěvková organizace
Location:village Velký Ořechov, Zlín region
Pupils:76
Teachers:6
Classes:3
Opening hours:6.15 - 16.00
Specials:Health promoting school with the support of logopaedic training
Contact:Mateřská škola Velký Ořechov
Velký Ořechov 27
763 07
Phone/fax:+420 739 887 073
Email:msorechov@msorechov.cz
Homepage:www.msorechov.cz